วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

"สัพเพเหระ...กับวสันต์"

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553

วิทยากร              :  คุณวสันต์  โพธิพิมพานนท์
ดำเนินรายการ      : กนกอร  ประสาทกลาง


วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

FTA กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553

วิทยากร               :  คุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตระกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ดำเนินรายการ       :  กนกอร  ประสาทกลาง


วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

"รู้กฎหมายได้ประโยชน์"

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ตอน วันหยุดและการทำงานในวันหยุด

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00-20.00 น.

วิทยากร               :  ท่านรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
ดำเนินรายการ        :  ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์








วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Program...

พบกับรายการหนี้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.

วันจันทร์            หลากหลายสาระความรู้ และวิทยาการด้านต่างๆ
วันอังคาร          "สุขภาพดีกับพรีม่า"
วันพุธ               "เจียดเวลาหาความสุข"
วันพฤหัสบดี      "สัพเพเหระ...กับวสันต์"
วันศุกร์              "รู้กฎหมายได้ประโยชน์" และสาระอื่น

รายการ "หนี้แผ่นดิน" เป็นรายการประเภทสนทนา โดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ชม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ วิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมสนทนาในรายการ